maandag 18 april 2016

Boek review: Gids voor gamificationBegin april publiceerde auteur Sem van Geffen zijn tweede publicatie. Na het eerder verschenen boek Gamification voor de klas (2014) verscheen nu Gids voor gamification dat, opvallend genoeg, zowel een vervolg als een introductie is op Sems eerdere boek. Een vervolg omdat nieuwe onderwerpen worden behandeld, zoals de engagement circle en de skill tree. Tegelijkertijd een introductie op gamification omdat de gids in vogelvlucht de essentie weergeeft en handvatten geeft voor rapid prototyping als je een idee hebt om gamification toe te passen in (een deel van) jouw les, lessenserie, project of zelfs curriculum.

Sem werkt als onderwijskundige op het Koning Willem 1 College (MBO) en houdt zich al jaren bezig met gamification. Hij definieert gamification als "het gebruik maken van game elementen in contexten buiten de gamewereld, zoals het onderwijs." Sem ziet gamication als een containerbegrip waar termen als serious games en game-based learning een eigen plek hebben. Dat kan allemaal in een fysiek, digitaal, blended of hybride spelconcept, een compleet opgeleverd spel of zelfs een speelse werkvorm.

Gids voor gamification is in feite een collectie blogartikelen (waarvan een aantal eerder verschenen is op www.missionstart.nl) die verschillende onderwerpen binnen gamification uitlichten, zoals storytelling, intrinsieke motivatie en flow. Elk onderwerp wordt beknopt behandeld in één pagina. Dat heeft als voordeel dat je snel weet wat de basis is. Het nadeel is dat het inhoudelijk daardoor wat aan de oppervlakte blijft. Elk onderwerp is eigenlijk interessant genoeg om meer uit te diepen. Het was mooi geweest als bij elk onderwerp een voorselectie van artikelen, websites en video's stond, om je verder in te kunnen verdiepen. Misschien een mooie suggestie voor op www.missionstart.nl


De gids is zeer toegankelijk en prettig geschreven. Je hoeft zeker geen deskundige over het onderwerp al te zijn om te kunnen beginnen met lezen. Juist als je nog niet zo veel weet over gamification is dit een heel eenvoudige instapmanier. Bovendien is de gids werkelijk schitterend vormgegeven. De digitale versie oogt al mooi, maar het fysieke exemplaar is werkelijk prachtig, ook met prettig stevig papier.

Stap voor stap leer je meer over gamification en uiteindelijke resulteert dit in een overzichtelijk stappenplan:
  1. Bepaal wat voor type spelconcept past bij jouw behoefte;
  2. Kies een route om een spelconcept te gaan ontwerpen;
  3. Werk een ruwe opzet van het spel uit;
  4. Check of het spelconcept gerealiseerd kan worden;
  5. Bepaal of en wat soort storytelling je gaat toepassen;
  6. Werk een ruwe opzet uit van de Engagement Circle;
  7. Bepaal de prikkels voor het stimuleren van motivatie en op/afbouw ervan;
  8. Focus op op management.


Over het algemeen ben ik zeer tevreden over deze publicatie, maar toch heb ik het idee dat er meer in had gezeten. Persoonlijk had ik het heel prettig gevonden als er gedurende de gids, als een soort rode draad, één concreet spelconcept als voorbeeld werd uitgewerkt. Daardoor wordt de transfer van theorie (over spelconcepten, de engagement circle, storytelling, etc.) verduidelijkt naar de directe toepasbaarheid in een les.

Volgens mij was het niet Sems doel om met deze publicatie volledig zijn, maar om te inspireren en nieuwe ideeën aan te dragen. Als je (nog) niet overloopt met rijke mooie ideeën over goede toepassingen van gamification, zouden meer praktische voorbeelden volgens mij wenselijk zijn. Bij deze een oproep om via de community op www.missionstart.nl deze uit te wisselen!

Gids voor gamification is gratis als PDF beschikbaar via https://missionstart.typeform.com of als prachtig fysiek exemplaar via www.bol.com.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten