dinsdag 3 mei 2016

Boek review: Kleppen dicht!


Begin 2016 verscheen het boek Kleppen dicht! van auteurs Patricia van Slobbe en Michel van Ast. Het boek is inmiddels al een aantal maanden op de markt en er zijn al meerdere online besprekingen verschenen, zoals van Wilfred Rubens (klik), Patrick Koning (klik) en Aad van der Drift (klik). Ik zal niet alle hoofdstukken inhoudelijk bespreken. Dat heeft Wilfred Rubens reeds uitstekend gedaan. Bovendien is het de moeite waard om het boek zelf te lezen!


Wat is goed onderwijs?
Zoals ook andere reviews aangeven draait Kleppen dicht! vooral om de vraag: "Wat is goed onderwijs?" En vervolgens de daaraan gekoppeld: "Hoe kan ICT daarbij helpen?" Maar de focus ligt op de eerste vraag. Dat is ook terug te zien aan de onderwerpen (hoofdstukindeling) van het boek:
  1. Introductie
  2. Interactie
  3. Instructie
  4. Toetsen en beoordelen
  5. Recht doen aan verschillen
  6. Leerlingproducten
  7. Samenwerkend leren en communiceren
  8. Onderwijs organiseren met ICT
  9. Onderwijs met ICT organiseren
  10. Dit is niet het laatste hoofdstuk 
In de introductie wordt theorie over betekenisvol leren, activerende didactiek, het TPACK model en de ICT kennisbasis kort en bondig behandeld. En die aanpak is eigenlijk een blauwdruk voor alle overige hoofdstukken in het boek. Deze zijn nadrukkelijk vanuit de eigen ervaringen van de auteurs geschreven, maar altijd gefundeerd op relevante theorie en met heel praktische uitwerkingen. Patricia en Michel proberen zo min mogelijk specifieke tools te benoemen, maar vooral overstijgende principes te behandelen, waarschijnlijk vanuit het idee dat het boek daardoor langer 'houdbaar' blijft.


Niet weer een boek!
Na titels als Onderwijs met ICT (Bolhuis & Van der Hoeff, 2013), ICT voor de klas (Dummer, 2011) en Leren met interactieve media (Van den Beemt, 2013), kun je je afvragen wat de meerwaarde van weer een boek is over dit onderwerp. Patricia en Michel zijn met Kleppen dicht! er in geslaagd om dichtbij de onderwijspraktijk te blijven. Daarnaast erkennen zij de moeite die veel leerkrachten ervaren om met ICT toepassingen te starten. Ze roepen op om uit je comfortzone te komen en nieuwe dingen te proberen. Ook als dat mis kan gaan.

Maar behalve een boek over goed onderwijs met ICT, is Kleppen dicht! misschien nog wel meer een volledige aanpak om hier als team over na te denken. Als aanvulling op het boek is er de rijkelijk gevulde website, waarin actuele tools, blogs en good practices staan. Bovendien is er de mogelijkheid tot het aanvragen van training en advies, waardoor je echt op maat bezig gaat. Het is aan te raden om, na het lezen van een hoofdstuk, op de website te kijken welke concrete toepassingen hierbij passen. Je kunt dan direct de transfer tussen theorie en praktijk maken.Conclusie
Met Kleppen dicht! leveren Patricia en Michel een mooi toegankelijk boek af, wat een mooi startpunt kan zijn voor leerkrachten die willen nadenken over goed onderwijs met ICT. Eigenlijk verplichte kost voor elke leerkracht.

Kleppen dicht! is onder andere beschikbaar via www.uitgeverijpica.nl/titels/nieuw/kleppen-dicht-pica en wordt ondersteund door de website http://kleppendicht.nl.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten