woensdag 22 juni 2016

Minecraft als onderwijstool

Thomas Salomez en Kevin Vanhaverbeke zijn twee laatstejaarsstudenten lerarenopleiding secundair onderwijs aan de Hogeschool Gent. De titel van hun bachelorproef (eindwerk) is Minecraft als onderwijstool, waarin ze een STEM-project uitgewerken met Minecraft. Hun onderzoeksvraag luidt als volgt:

"Kan Minecraft een meerwaarde bieden voor de onderwijspraktijk?"

Dit hebben ze middels een eigen ontworpen project in het regulier secundair onderwijs (VO) getest.Theoretisch kader
Eén van de kwaliteiten van de bachelorproef is het complete en gedegen theoretisch kader. Thomas en Kevin hebben actuele en relevante theorie rondom games, simulaties en specifiek Minecraft gecombineerd tot een logisch verhaal. Het eerste deel van de bachelorproef is doorspekt met prachtige en inspirerende voorbeelden van Minecraft in het onderwijs.

Het onderzoek
Middelbare school Erasmus De Pinte is een vooruitstrevende school nabij Gent. Samen met de verantwoordelijke leerkracht van STEM op de school, zijn Thomas en Kevin gestart met het uitwerken van hun project De architecten van morgen. Het project is opgesteld rond een centrale probleemstelling en behandeld vakoverstijgende doelen rondom samenwerken, overleggen en eigen creativiteit bevorderen. Het uitgewerkte project staat in de bachelorproef.


Leerkrachten
Onderdeel van het onderzoek is het gericht interviewen van de betrokken leerkrachten op Erasmus De Pinte. Na afloop van het project geven zij het volgende aan:

"Minecraft is een programma dat zeer motiverend werkt voor de leerlingen en heel dicht aansluit bij hun leefwereld. Het zorgt ook voor een combinatie van creativiteit en technische geletterdheid bij de leerlingen. De leerlingen zijn er zich misschien niet altijd van bewust, maar deze manier van lesgeven geeft aan dat alles wat ze in hun dagelijkse leven gebruiken, spelen... ook kan verbonden worden met wat ze leren op school."

De leerkrachten maakten echter wel enkele belangrijke kanttekeningen om rekening mee te houden:

"Maak leerlingen er voldoende op attent op dat het hier niet om een ‘spelletje’ gaat, maar dat ze zich wel degelijk in de klas bevinden. Dit ging soms verloren doordat de leerlingen zich zo hard inleefden in het spel. Ook mag kan het gebruik van Minecraft zeer tijdrovend zijn, zeker voor leerlingen die nog niet vertrouwd zijn met het spel. Het leerrendement zal hierdoor dan ook veel lager liggen."


Mijn (kleine) bijdrage
Thomas en Kevin hebben een paar weken geleden hun bachelorproef afgerond. Het enige wat ze nog wilden was hun onderzoek in een internationaal kader plaatsen. Ze wilden daarvoor graag met mij in gesprek gaan over Minecraft in het onderwijs. Dit resulteerde in een prettig Skype interview, waarin we vooral constateerden dat we allemaal vergelijkbare ervaringen hadden met Minecraft in het onderwijs, namelijk dat het leerlingen enthousiasmeert, motiveert en dat het rijke mogelijkheden biedt voor ontwerpend leren. Een meer nauwgezette weergave van dit interview is opgenomen in de bachelorproef zelf.

Enkele conclusies
Hieronder staan enkele conclusies uit hun onderzoek:

"Dat het project zou aanslaan bij de leerlingen was ons al duidelijk vanaf de eerste les. Dat de leerlingen zoveel plezier zouden beleven bij het vervolledigen van dit project gaat onze verwachtingen te boven.""Minecraft is het perfecte middel om te gebruiken tijdens de STEM-les om zo verschillende doelstellingen te bereiken van volgende vakgebieden: wiskunde, informatica, wetenschap en ontwerpen.""De leerlingen kunnen de link leggen tussen Minecraft en de geziene leerstof, maar dit is iets waar de leraar zeer goed moet over nadenken. De samenhang van Minecraft en leerstof is zeer leerkrachtafhankelijk." 


Kritische noot
Hoewel de meeste bevindingen erg positief zijn, is het goed om te beseffen dat dit onderzoek op één specifieke school is uitgevoerd met één klas, waarin slechts vijftien leerlingen zitten. Dat is natuurlijk een te kleine groep om representatieve en algemene conclusies aan te verbinden. Juist omdat de bevindingen zo positief zijn, lijkt het mij zaak om dit onderzoek op te schalen en uit te breiden met experimentele en controlegroepen. Zo kunnen de resultaten worden bevestigd, genuanceerd of wellicht zelfs worden ontkracht...

Maar mijn advies is vooral om zelf de bachelorproef door te nemen:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten