dinsdag 12 juli 2016

Studenten geven les over VR op de basisschool


In februari en maart heb ik aan negentien studenten een les over VR gegeven. Daarover heb ik destijds dit blogartikel geschreven: http://donzuiderman.blogspot.nl/2016/03/virtual-reality-in-de-klas.html

De studenten kregen allemaal vijf kartonnen brillen van Kennisnet om de les op stage uit te voeren. In ruil voor de brillen heb ik afgesproken dat ze over deze les een stuk schrijven en een aantal foto's maken om hun ervaringen weer te kunnen delen met anderen.

Nu, aan het einde van het studiejaar, heb ik van vijf studenten materiaal ontvangen dat ik graag via mijn weblog deel.Nika Morsink (derdejaars)
Ik heb de les gegeven, zoals hij in het lesontwerp van Kennisnet stond. Ik heb een instructie in Prowise bij de les gemaakt, zodat ik de leerlingen ook nog iets heb bij kunnen brengen over VR en de werking daarvan. Dit vonden ze heel erg interessant.

Toen we aan de slag gingen met de brillen, heb ik de leerlingen verdeeld in tweetallen. Ieder tweetal kreeg een bril waar ze een kwartier mee aan de slag konden. Zo konden alle leerlingen lang genoeg met de bril spelen, maar hadden ze ook de tijd om de werking te ontdekken en de apps te downloaden, dacht ik.

Van de apps heb ik QR-codes gemaakt en deze uitgedraaid op een A4, zodat de leerlingen met een QR-reader deze apps konden downloaden. Dit werkte perfect, alleen achteraf bleek dat een kwartier inclusief downloaden wel erg kort was. Ik had ze dus beter eerst alle apps kunnen laten downloaden en dan de tweetallen kunnen verdelen. Hierdoor liep de les wel een beetje chaotisch, maar toch waren de kinderen heel erg enthousiast. Er waren zelfs kinderen zo enthousiast, dat er twee kinderen ook een Google Cardbord hebben gekocht en één zelfs een echte VR-bril!

Ik heb twee foto's kunnen maken, omdat de leerlingen ook een tijd met mijn telefoon bezig waren. Veel telefoons waren namelijk niet toereikend genoeg.Soumaya Ben Haddou (tweedejaars)
Het was zo ver, mijn laatste stagedag en ik moest weer afscheid nemen van mijn stagegroep. Ik wilde niet iets standaards doen. Denk bijvoorbeeld aan een video kijken of naar buiten gaan. Ik koos ervoor om een ICT- les aan de kinderen te geven. Op het programma stond het volgende:
 • Makey Makey
 • Virtual Reality brillen
Bij de start begon ik met de video van ‘Makey Makey’. De kinderen waren meteen enthousiast en geprikkeld. Ze gingen gelijk aan de slag. Ik liet ze eerst zelf onderzoeken met het stappenplan. Ze waren enorm gefocust en vastberaden.

Na het verkennen/onderzoeken, gaf ik ze een korte instructie over de Virtual Reality brillen. Sommige kinderen namen zelf een smartphone en/ of VR- bril mee. Op iedere smartphone werd de app ‘Cedar Point VR’ geïnstalleerd. Daarna gingen de kinderen weer aan de slag. Tijdens het rondlopen hoorde ik de ervaringen/ de belevingen van de kinderen.
 • ‘Juf, wat is dit gaaf!’ 
 • ‘Juf, ik ga veel te hard. Ik probeer mij keihard vast te houden, zodat ik niet ga vallen.’ 
 • ‘Wooow, vet cool!’ 
 • ‘Ik zit gewoon in de achtbaan.’
 • ‘Zo, ik ben wel een beetje duizelig geworden.’
Bij de Makey Makey kozen de kinderen voor de bananen, de snoepjes, de A4- papiertjes, et cetera.
De kinderen kwamen tot de conclusie dat je de snoepjes maar beter niet kon gebruiken. Ze konden er geen genoeg van krijgen. We waren anderhalf uur bezig geweest met de Makey Makey en VR- brillen. Wat vonden ze het jammer om te stoppen!

Zo’n soortgelijke les zou ik op mijn andere stagescholen ook willen geven!Maroesja Kool (tweedejaars)
Vrijdag 10 juni was mijn laatste stagedag in groep 7. Ik besloot om het af te ronden met een ICT les. Ik heb virtual reality gecombineerd met de Makey Makey. Het resultaat was geweldig!

Ik had in oktober van Don Zuiderman een workshop gekregen over de Makey Makey. Tijdens deze workshop heb ik geleerd wat je ermee kunt doen en hoe alles werkt. Op de HU (Hogeschool Utrecht) kun je een leskist lenen vol met materiaal voor Makey Makey. Deze heb ik geleend en gebruikt voor mijn les. Ook had ik vijf VR brillen gekregen om er een les mee te geven.

Waarom VR en Makey Makey?
Ik vond het leuk om iedereen tegelijkertijd te laten werken aan ICT met een werkvorm die iedereen de vrijheid gaf om te experimenteren met deze twee onderwerpen. De les heeft uiteindelijk 2 uur geduurd en elke leerling heeft actief mee gedaan.

Lesopbouw
De volgende lesdoelen stonden centraal in de les:
 • Aan het einde van de les kunnen de kinderen minimaal 5 voorwerpen noemen die geleiden. 
 • Aan het einde van de les kunnen de kinderen in zelfgekozen groepjes een eindproduct maken met Makey Makey en geleidbare materialen. 
 • Aan het einde van de les kunnen de kinderen experimenteren met de VR brillen door verschillende apps te gebruiken. 
Ik ben begonnen met het introduceren van VR en Makey Makey. Ik heb een video laten zien over Makey Makey en ben in gegaan op het onderwerp ‘geleiden’. Ik vind het belangrijk dat de leerlingen niet alleen ‘aanrommelen’, maar ook de kennis en achtergrond van het product kennen. Nadat ik de video over Makey Makey had laten zien, waren alle ogen op mij gericht. Ik liet de leerlingen door lichamelijk contact met mij Vader Jacob spelen op een webbased piano. Dat was een geweldige performance.

Om de leerlingen gericht bezig te laten zijn met Makey Makey moesten ze van mij uitzoeken welke materialen geleiden en moesten ze een eindproduct maken met deze geleidbare producten. Sommige leerlingen gingen meteen fanatiek aan de slag en andere leerlingen hadden wat meer ondersteuning nodig bij het klaarzetten van hun Makey Makey. Vaak kreeg ik te horen van leerlingen: ‘Juf het werkt niet’, waarop ik altijd antwoordde dat het te maken had met het wel of niet geleiden.

VR-brillen
Ik had 80 minuten voor Makey Makey en daarna heb ik de les 10 minuten stil gelegd. Ik wilde graag weten hoever iedereen was en of iemand al materialen kon opnoemen die geleidbaar zijn. Ik introduceerde nu de VR-brillen. Ik heb ze nu pas geïntroduceerd, omdat er hier maar vijf van waren. De leerlingen kregen nu de volgende opdracht van mij: ga met het groepje waarmee je een eindproduct mee hebt gemaakt langs elk gemaakt eindproduct. Na 5 minuten wisselen we om van plek. De leerlingen hadden hartstikke hard gewerkt, maar het is ook belangrijk dat ze de verschillende eindproducten van elkaar zien. Tenslotte was er steeds één groepje dat bezig was met de VR-brillen. Ik had ze zelf al in elkaar gezet en verschillende apps voorgesteld. Het is handig om in dezelfde week de leerlingen te informeren over deze les, zodat ze hun telefoon meenemen en de verschillende apps alvast kunnen downloaden.

Ook gaf ik de leerlingen die aan de slag gingen met de VR-brillen de volgende opdracht mee: zoek uit/ bedenk hoe het komt dat je met deze bril anders kijkt naar de omgeving dan alleen met je ogen. Ook dit zorgde ervoor dat de leerlingen gericht aan het werk gingen en een doel voor ogen hadden.

Conclusie
Het was een super les! Niet alleen mijn praktijkopleider, maar ook verschillende leerkrachten en de directeur kwamen even kijken in de klas. Iedereen was heel erg enthousiast en dat maakte mij nog enthousiaster. Je merkt hoeveel behoefte er is aan ICT bij de leerlingen maar ook bij de leerkrachten. Het is een les die je goed moet plannen en waar je ook ruim de tijd voor moet nemen, maar het is zeker de moeite waard. 

Ik ga het zeker nog een keer geven op andere stagescholen, omdat ik het belangrijk vind dat iedere school ICT in zijn/haar aanbod heeft. Het allermooiste is nog de actie bij de Albert Heijn met de dinosauruskaartjes! Die kun je ook tot leven wekken met VR-brillen. Dichtbij de belevingswereld komen van de leerlingen was dus zeker niet moeilijk met deze leuke en leerzame les. 

Soumaya en Maroesja eerder in actie tijdens de workshop Makey Makey

Sophie Bleijerveld (derdejaars)
Ik heb de les in een verkorte versie gegeven. De kinderen vonden het super leuk en interessant! De brillen zijn wel aan het einde van hun latijn haha, de kinderen vonden het in elkaar vouwen van de bril erg lastig.

De QR-codes heel fijn waren, zodat de leerlingen de app snel kunnen opzoeken. Daarbij is het top dat dit überhaupt mogelijk was, want het was echt een unieke kans! De leerlingen hadden per zes kinderen een bril, ze vonden het wel heel erg lastig om op hun beurt te wachten en wilden liever langer dan kon!


Hans ter Beek (eerstejaars)
De les was erg leuk! De leerlingen vonden het in ieder geval erg interessant en konden het nut van VR in het onderwijs van de toekomst wel inzien.
In zijn geheel was de les goed opgebouwd (ik heb 'gewoon' het programma aangehouden zoals deze in het boekje vermeld stond) maar er waren her en der nog wel wat kleine strubbelingen:
 1. Niet alle smartphones zijn kennelijk compatibel met de apps, sommige leerlingen konden de apps wel downloaden, maar niet gebruiken.
 2. Het was niet altijd direct duidelijk voor welk OS de apps bestonden (iOS of Android) waardoor er in het begin wat verwarring ontstond.
 3. Sommige leerlingen konden geen apps downloaden omdat ze het wachtwoord van de Applestore niet van hun ouders krijgen (waarschijnlijk ter beveiliging...) 
Gelukkig waren er voldoende smartphones om de les toch goed te laten verlopen, er waren zelfs twee leerlingen die al een vergelijkbare VR-headset hadden zodat we er in de les zeven in plaats van vijf ter beschikking hadden, erg leuk. Wat mij betreft zeker voor herhaling vatbaar, al zal ik dan van te voren wel wat meer aandacht besteden aan de apps die ik wil gebruiken, er komen in de nabije toekomst vast nog wel meer/nieuwere/betere educatieve apps uit.


1 opmerking:

 1. Wat een leuke verslagen!
  Mooie opstekers voor jouw stagiaires en hun leerlingen.
  Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat er al zoveel geschikte smartphones beschikbaar zijn onder de leerlingen. Dit betekent dat we nóg meer tempo moeten maken;-)
  Volgend jaar drone verslagen?

  BeantwoordenVerwijderen