vrijdag 6 november 2015

Maker Faire

Vanochtend was de afronding van de tweedejaars keuzecursus Onderwijs ontwerpen voor de 21e eeuw. Centraal in deze cursus staat de cyclus van ontwerpend leren, ingevuld vanuit de vakken Techniek en ICT. Studenten kregen de opdracht om voor beide vakken een product te ontwerpen en te maken.

Ontwerpcyclus
De ontwerpcyclus bestaat uit zeven stappen. Deze cyclus en stappen zijn een hulpmiddel. In de realiteit zullen soms stappen meerdere keren worden gedaan, overgeslagen of er weer op terugkomen om vervolgens weer verder te gaan. De zeven stappen zijn:
 1. Probleemverkennenenformuleren
 2. Verkennen
 3. Ontwerpvoorstel
 4. Uitvoeren
 5. Testen en bijstellen
 6. Communiceren
 7. Verdiepen
Leerdoelen
 • De student hanteert de ontwerpcyclus om een product te construeren dat voldoet aan een specifiek pakket van eisen op het gebied van techniek.
 • De student hanteert de ontwerpcyclus om een product te construeren dat voldoet aan een specifiek pakket van eisen op het gebied van programmeren, robotica of physical computing.
 • De student ontwerpt lessen waarin leerlingen door middel van ontwerpend leren inzicht krijgen in een specifiek techniekdomein
 • De student ontwerpt lessen waarin leerlingen door middel van ontwerpend leren inzicht krijgen in programmeren, robotica, of physical computing.
 • De student onderbouwt en verantwoordt met relevante theorie zijn lesontwerpen over ontwerpend leren.
 • De student onderzoekt en legt uit wat de samenwerkingsmogelijkheden zijn van externe instanties gericht op wetenschap en technologie (zoals het fablab) met het basisonderwijs in Nederland en in Vlaanderen.

Ontwerpopdrachten
Voor Techniek is er de keuze uit drie ontwerpopdrachten en voor ICT is er eveneens de keuze uit drie ontwerpopdrachten. De student maakt eerst kennis met de grote lijnen van Wetenschap en Technologie en pas daarna met de specifieke opzet vanuit Techniek en ICT. De volgende stap is om aan de slag te gaan met de verschillende materialen. Pas als de student zicht heeft op de mogelijkheden gaat hij zich verder verdiepen in één van de ontwerpopdrachten voor Techniek en ICT om vervolgens zelf een ontwerp te maken.

Mogelijke ontwerpopdrachten voor Techniek zijn:
 • Stoel (met eigen onderstel) 
 • Lamp (zonder lamponderdelen)
 • Hangmeubel (creatiever dan een doos)
Mogelijke ontwerpopdrachten voor ICT zijn:
 • Scratch-project 
 • Lego Mindstorms Robot
 • 3D-object ontwerpen en printen
 • Combinatie van ontwerpopdrachten

De Maker Faire
Tijdens de Maker Faire presenteerden alle studenten hun werk. Mijn collega's Jurgen Memelink (Techniek) en Gerard Dummer (ICT) beoordeelden de producten van elke student. Tegelijkertijd gaven studenten ook feedback aan elkaar. De belangrijkste uitgangspunten hierbij waren:
 • Hoe is het ontwerpproces (tot nu toe) verlopen?
 • Hoe zou je het product nu nog doorontwikkelen?
Bekijk hieronder mijn videoverslag van de Maker Faire.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten