dinsdag 12 mei 2015

MOOC: Gezamenlijk problemen oplossen vs. Groepswerk

In week 4 van de MOOC Assessment and Teaching of 21st Century Skills besteden professoren Patrick Griffin en Esther Care aandacht aan het onderwijzen van collaborative problem solving (gezamenlijk problemen oplossen) als 21st century skill.


Collaborative problem solving
Het is belangrijk om helder te hebben wat collaborative problem solving (CPS) nu precies inhoudt. Collaboratie is een proces waarin mensen samenwerken en iedere deelnemer unieke bronnen of kennis toevoegt om een gezamenlijk doel te bereiken. Het omhelst drie gebieden:
 • Communicatie;
 • Coöperatie;
 • Responsiviteit.

Samenwerkend leren is te definiëren als een situatie waarin twee of meer personen leren, of iets proberen gezamenlijk te leren. De samenwerking is het mechanisme dat het leren veroorzaakt.

Bij CPS is de sleutel dat deelnemers hun gezamenlijke input moeten bundelen om tot een oplosstrategie te kunnen komen. Deelnemers zijn dus heel afhankelijk van elkaar en moeten ook tot een unaniem gedragen oplossing komen. 

Collaborative problem solving is dus wezenlijk anders dan groepswerk in de klas. Bij groepswerk zitten vaak willekeurig leerlingen bij elkaar en beschikt iedereen over dezelfde informatie. Zeven stappen
Collaborative problem solving is in zeven stappen op te delen. De eerste stap is om gezamenlijk het probleem in kaart te brengen. Welke informatie heb je en waarover ben je in controle? Welke informatie hebben andere deelnemers en waarover zijn zij in controle? Hoe kom je achter al deze informatie? Dit is het verkennen van de probleemruimte.

De tweede stap is dat begrip over het probleem zelf gedeeld moet worden. Welke informatie moet gedeeld worden opdat alle deelnemers het probleem begrijpen?

Bij de derde stap moeten deelnemers een plan van aanpak overeenkomen en omgaan met alle bronnen. Bronnen zijn informatie, kennis, voorwerpen, iconen, locaties, overeenkomsten, etc.

De vierde stap houdt in dat alle deelnemers overeenstemming bereiken over de essentiële aspecten van het probleem. Hoe zijn alle bronnen georganiseerd? Welke doelen en subdoelen kunnen geformuleerd worden? Hoe kun je flexibel omgaan met nog onduidelijkheden van het probleem?

Stap vijf gaat om het concreet formuleren van plannen om systematisch verder te komen. Hoe kun je gezamenlijk handelen coördineren?

Stap zes draait om het monitoren van de voortgang. Worden verschillende mogelijkheden uitgeprobeerd? Worden plannen, indien nodig, bijgesteld? Hoe ga je om met positieve of negatieve feedback?

De zevende en laatste stap gaat om de oplossing voor het probleem. De oplossing moet gecontroleerd worden en alternatieve oplossingen moeten onderzocht worden. 


Ontwerpeisen voor problemen bij CPS
Griffin en Care geven meerdere ontwerpeisen wanneer je opdrachten wil maken die leerlingen gezamenlijk moeten oplossen:
 • De opdracht moet een oplosbaar probleem hebben. 
 • Het probleem moet onduidelijk geformuleerd zijn.
 • Er moeten meerdere mogelijke oplossingsstrategieën toepasbaar zijn.
 • Verschillende deelnemers moeten verschillende informatie hebben die noodzakelijk is om het probleem op te lossen (zo moeten ze wel delen en communiceren).
 • De opdracht moet volledig door de deelnemers op te lossen zijn.
 • De opdracht moet de deelnemers naar een consensus leiden over het probleem, de oplossingsstrategie en de oplossing zelf.
 • De opdracht moet niet te veel voorgeschreven zijn, zodat deelnemers hun bekwaamheid kunnen aantonen.
 • De opdracht kan ofwel curriculumgerelateerd zijn, of losstaan van het curriculum.
 • Het probleem kan realistisch zijn, maar dat hoeft niet.
 • De samenwerking kan face-to face of met behulp van communicatietechnologie.

Het is aardig om met deze bril te kijken naar de case studies van het onderzoek van Griffin en Care zoals ik deze in een vorige blogpost heb beschreven. Zijn alle ontwerpeisen te herkennen in hun case studies?Conclusie
Deze vierde week van de MOOC wordt de vertaalslag gemaakt van het observeren en beoordelen van 21st century skills naar het kunnen onderwijzen van 21st century skills. Onderwijs ontwerpen is vaak een lang en iteratief proces. Vaak gaat het om bijstellen en doorontwikkelen van initiële ontwerpen.

Bovenstaand verhaal van Griffin en Care is een introductie op het onderwerp en geeft een aantal randvoorwaarden en kaders bij het ontwerpen van geschikte problemen voor CPS. Het zal interessant zijn om te zien hoe ze dit praktisch uitwerken in de vervolg video's van deze week. Tot nu toe is het allemaal nog erg theoretisch...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten