woensdag 26 augustus 2015

MOOC: Overzicht van blended learning modellen

In de eerste week van de MOOC: Blended Learning introduceren Brian Greenberg, Michael Horn en Rob Schwarz drie modellen op het gebied van blended learning.

Drie verschillende modellen
Blended learning komt in allerlei vormen en varianten over de gehele wereld voor. Greenberg en Horn onderscheiden in deze MOOC drie verschillende modellen. Ze erkennen dat er nog andere modellen bestaan, maar hebben deze gekozen omdat ze zich het meest lenen voor concrete toepasbaarheid in hedendaagse scholen. Bovendien hebben ze bij elk model een bezoek gebracht aan een basisschool dat werkt volgens dat betreffende model. De modellen zijn:
  1. Station Rotation Model;
  2. Lab Rotation Model;
  3. Flex Model.

De flipped classroom
Het meest bekende voorbeeld van blended learning, de flipped classroom, staat niet in bovenstaand lijstje, maar wordt toch kort uitgelegd door Greenberg en Horn. De flipped classroom is misschien wel het meest laagdrempelig van alle modellen. Zij definiëren de flipped classroom als volgt:

Binnen een cursus of vak roteren leerlingen tussen een vast schema van (1) fysieke contacttijd met de leerkracht om onder begeleiding oefeningen te maken tijdens een reguliere schooldag en (2) online gebruik maken van inhoud en instructie vanaf een andere locatie, vaak thuis, na schooltijd.
De belangrijkste inhoud en instructie vindt online plaats, waardoor de flipped classroom wezenlijk verschilt van leerlingen die 's avonds online huiswerkoefeningen maken. 

De flipped classroom is een vorm van blended learning omdat het model leerlingen in staat stelt om zelf de locatie en het tijdstip te bepalen waarop ze de instructie en inhoud willen ontvangen. In een flipped classroom gebeurt wat traditioneel in de klas gebeurde thuis en wat traditioneel huiswerk was, is nu in de klas.


Voor Greenberg en Horn is de flipped classroom echt een beginpunt om met blended learning te starten. Maar het is geenszins een eindstation. Er is zoveel meer mogelijk om leerlingen meer verantwoordelijkheid te geven over hun eigen leerproces en nog meer gepersonaliseerd te kunnen differentiëren.


1. Station Rotation Model
Het eerste model dat echt uitgewerkt wordt, is het Station Rotation Model. De definitie daarvan is als volgt:

Bij een Station Rotation wisselen leerlingen binnen een bepaalde les op een vast tijdinterval tussen verschillende leerstations, waarvan er tenminste één een online leerstation is. Andere stations zijn bijvoorbeeld activiteiten in een kleine groep, klassikale instructie, groepsprojecten, individuele begeleiding, en pen-en-papier-opdrachten. In het Station Rotation Model gaan alle leerlingen langs alle stations.


Een good practice is KIPP Comienza Prep in Los Angeles. Een school waar kinderen twee keer per dag een blok van 75 minuten volgens het Station Rotation Model werken. Terwijl kleine groepjes leerlingen persoonlijke aandacht en instructie van de leerkracht krijgen, werken andere leerlingen online aan opdrachten op maat.


2. Lab Rotation Model
Het tweede model is het Lab Rotation Model, dat als volgt wordt gedefinieerd:

Bij een Lab Rotation wisselen leerlingen binnen een bepaalde les op een vast tijdinterval tussen het klaslokaal en een computerlokaal, waar leerlingen voornamelijk online kunnen leren. Het klaslokaal is grotendeels voor andere leeractiviteiten beschikbaar.

Het grote verschil met Station Rotation is dat leerlingen fysiek het klaslokaal verlaten om naar een andere leerruimte te gaan. Ook is de groepsgrootte dat leerkrachtinstructie krijgt meestal gelijk aan een volledige klas leerlingen.


Een good practice van dit model is Gilroy Prep van Navigator Schools in Californië. Op deze basisschool werken leerlingen voor een groot deel in hun eigen klas, maar gaan kinderen op gezette tijden in het computerlab aan het werk met gepersonaliseerde online opdrachten.


3. Flex Model
Het derde, en laatste, model is het Flex Model. Dit model heeft de volgende definitie:

In het Flex Model is online leren de basis voor het leerproces van de leerling, zelfs als het leerlingen aanstuurt offline activiteiten te ondernemen. Leerlingen kunnen flexibel uit verschillende werkvormen kiezen om optimaal leerrendement te behalen. 
Elke leerling heeft een gepersonaliseerd schema met diverse werkvormen. Een leerkracht is aanwezig en deze leerkracht, of andere aanwezige volwassenen, voorzien in face-to-face begeleiding op maat, bijvoorbeeld door instructie in kleine groepjes, groepsprojecten of individuele begeleiding. 

Van de drie modellen klinkt deze waarschijnlijk het vaagst, maar dat komt ook omdat deze het vaagst is. Er is een ontzettend grote leerlingvrijheid (en verantwoordelijkheid!) en het lijkt het minst op traditioneel onderwijs.


Uit de schematische weergave hierboven kun je opmaken dat de ruimte is ingericht met allerlei verschillende plekken. Plekken voor kleine instructie (diverse aantallen), een lab, samenwerkingsruimtes, persoonlijke computers, sociale ruimte, etc. Leerlingen bewegen zich vrij door de hele ruimte heen en benutten datgene wat ze nodig hebben.

Een good practice van het Flex Model is Summit Public Schools, meer specifiek hun Denali Campus in Sunnyvale, Californië. Op deze school hebben alle leerlingen een individueel leerpad en bewegen ze zich op eigen niveau door het hele curriculum heen. Zo beginnen leerlingen bij een nieuw onderwerp altijd met een instaptoets. Als ze deze halen, kunnen ze direct door naar de eindtoets, zonder verder bij het aanbod stil te staan. Dit aanbod kan bestaan uit instructievideo's, groepsopdrachten, individuele leerkrachtinstructie, etc. Het hele model gaat uit van een hoge mate van leerlingverantwoordelijkheid en de school heeft er veel in geïnvesteerd om dit te laten slagen.


Conclusie
Voor deze MOOC stond voor mij eigenlijk flipping the classroom gelijk aan blended learning. Ik had anderen wel horen zeggen dat dit één van de vormen van blended learning was, maar zij konden nooit alternatieven benoemen. Ik vind het dus helemaal geweldig om zo duidelijk te horen welke verschillen er zijn en dat er drie modellen tot in detail worden uitgewerkt.

De komende weken zullen deze good practice schools meer in detail worden uitgewerkt, met name vanuit het perspectief van de leerling.

Het volledige overzicht van blended learning modellen is beschikbaar via http://www.blendedlearning.org. Een complete database met scholen die volgens blended learning werken is beschikbaar via http://www.blendedlearning.org/directory

Geen opmerkingen:

Een reactie posten