zondag 4 oktober 2015

Boek review: What's Appening

Auteur Marieke Dijkers werkt ook als leerkracht in het voortgezet onderwijs. Zo geeft ze Engels en Duits in de onderbouw van het VMBO. Voor haar tweede jeugdroman, What's Appening? werd ze geïnspireerd door haar eigen leerlingen. Het verhaal speelt zich af in de belevingswereld van jonge tieners en behandelt thema's als verliefdheid, vriendschappen en (cyber)pesten.


Het plot
Thijs (14) heeft verkering met Milou, het populairste meisje op school. Ze zijn ontzettend verliefd en hun wereld kan niet meer stuk. Totdat een jaloerse klasgenoot door cyberpesten niet alleen hun relatie verbreekt, maar ook Thijs tot paria van de school degradeert. De hele school roddelt over hem en ook thuis wordt hij achtervolgd door bedreigingen en nare opmerkingen. Het meeste gebeurt via Whatsapp en andere sociale media. Thijs kan zich er niet voor afschermen en één voor één verliest hij vrienden om zich heen. Hij weet zich geen raad en zijn wanhoop wordt steeds groter.

Mijn bevindingen
Laat ik allereerst stellen dat ik geen neerlandicus of (jeugd)literatuur-specialist ben. Over de literaire kwaliteit van het boek durf ik geen oordeel te vellen. Het boek is logisch opgebouwd. Er is een inleiding en duidelijke probleemstelling, een climax en een (erg nette) afronding.

Ik vind het boek heel toegankelijk geschreven, met korte hoofdstukken en regelmatige wisselingen in vertelperspectief. Het aardige daarvan is dat je als lezer inkijkjes krijgt in de gedachten van meerdere personages. Daarmee worden zelfs bijfiguren driedimentionale karakters.

Ik werd zelf gegrepen door het verhaal en heb het boek eigenlijk in één ruk uitgelezen. Het verhaal begint heel herkenbaar en onschuldig, maar al gauw escaleert de situatie gigantisch. Dat gebeurt met name door het gebruik (misbruik) van sociale media in combinatie met de sociaal emotionele ontwikkeling die tieners doormaken. Het is knap hoe Marieke hun leefwereld zo treffend weet te beschrijven. Ik vond het opvallend hoe normaal en vanzelfsprekend jonge tieners de digitale wereld ervaren en zich daarin bewegen.

Wat mij betreft had het verhaal zeker langer mogen duren. Misschien is een vervolg of een spin-off van dit verhaal een mooi idee om te kijken hoe deze karakters zich verder ontwikkelen als ze de adolescentie in gaan.

De relevantie voor het onderwijs
Ik geef nu al meerdere jaren les over mediawijsheid (waaronder cyberpesten), maar dit is de eerste keer dat ik zelf echt ervaarde - via hoofdpersoon Thijs - hoe ontzettend groot de impact van cyberpesten is. Je voelt je als lezer net zo machteloos als Thijs. Complimenten voor Marieke om dit zo geloofwaardig en indrukwekkend in een verhaal te verwerken!

Voor het onderwijs is dit een relevant boek omdat het onderwerp cyberpesten bespreekbaar wordt gemaakt. Je kunt dit boek in de bovenbouw van een basisschool voorlezen en aan de hand daarvan klassengesprekken voeren over mediapedagogiek. Daarnaast is het voor leerkrachten een mooie manier om zich te verplaatsen in de belevingswereld van hun leerlingen. Wat mij betreft dus echt een aanrader!


What's Appening? verschijnt op 7 oktober. Het boek is voor lezer vanaf ongeveer 11 jaar en is onder andere verkrijgbaar via www.mariekedijkers.com/webshop

Geen opmerkingen:

Een reactie posten