dinsdag 28 april 2015

MOOC: Sociale vaardigheden voor collaborative problem solving

Gedurende de tweede week van de MOOC Assessment and Teaching of 21st Century Skills zoomen professoren Patrick Griffin en Esther Care in op de skill collaborative problem solving (samenwerkend problemen oplossen). Ze staan specifiek stil bij de sociale vaardigheden die horen bij deze 21st century skill.


Sociale vaardigheden voor collaborative problem solving
Als iemand extravert en gezellig is, betekent dat niet dat diegene fantastisch bezig is. Bij sociale vaardigheden draait het niet om sociaal wenselijk gedrag vertonen, maar om de interactie tussen mensen. 

Binnen de sociale vaardigheden worden verschillende domeinen onderscheiden: deelname, perspectief nemen en sociale regelgeving.

Deelname
Er zijn typische vaardigheden die je mag verwachten van een goede deelnemer:
  1. Actie; 
  2. Interactie;
  3. Afspraken nakomen.
Ad 1. Actie
Je mag verwachten dat elke deelnemer actief deelneemt aan het proces. Natuurlijk zijn er verschillende competentieniveaus en karakteristieken binnen een groep mensen. Sommigen zijn misschien passief en afwachtend, anderen kunnen actief worden met een juiste stimulus of ondersteuning en er is een groep die in staat is om zelfstandig aan de slag te gaan, vanuit eigen intiatief. 

Ad 2. Interactie
Elke deelnemer heeft een bepaalde bekwaamheid nodig om te kunnen reageren op anderen of om met anderen af te stemmen. Oplopend van simpelweg antwoord geven op een vraag tot actief anderen te stimuleren om (beter) deel te nemen aan het proces. 

Ad 3. Afspraken nakomen
Dit refereert naar de gemotiveerdheid van de deelnemer, dit is bijvoorbeeld terug te zien in doorzettingsvermogen. Ook de verantwoordelijkheid die een deelnemer neemt is hierbij belangrijk.Perspectief nemen
Ben je capabel om het standpunt van een andere deelnemer in te nemen? Er zijn er typische vaardigheden die je mag verwachten:
  1. Responsiviteit;
  2. Toehoordersbewustzijn.
Ad 1. Responsiviteit
Dit zijn de vaardigheden die je gebruikt om de contributies van anderen te integreren met je eigen ideeën en acties. 

Ad 2. Toehoordersbewustzijn
Het toehoordersbewustzijn gaat om het in staat zijn om je eigen contributies op maat naar de behoeften van de anderen te maken. Het draait om het bewust aanpassen van je interactie of communicatie, zodat jij en jouw acties goed begrepen worden door de overige deelnemers.Sociale regelgeving
Bij samenwerken hebben alle deelnemers een diversiteit aan kennis en ervaringen. Deze worden het meest effectief gebruikt als alle deelnemers kunnen omgaan met andermans standpunten en meningen. Sociale regelgeving bestaat uit een aantal typische vaardigheden. Sommige klinken wellicht wat abstract, maar het gaat om eenvoudige principes:
  1. Meta-geheugen;
  2. Transactief geheugen;
  3. Onderhandeling;
  4. Verantwoordelijkheidsinitiatief.
Ad 1. Meta-geheugen
Heb je zicht op je eigen kennis, kwaliteiten en gebreken voor het proces van het probleem oplossen?

Ad 2. Transactief geheugen
Het je zicht op de kennis, kwaliteiten en gebreken van de overige deelnemers? Ben je in staat om deze te herkennen op basis van hun contributies en manier van deelname?

Ad 3. Onderhandeling
Lukt het je om overeenstemming te bereiken bij verschillende perspectieven en meningen? Lukt het je ook om tegemoet te komen aan deze verschillen?

Ad 4. Verantwoordelijkheidsinitiatief
Iedereen heeft een eigen (lees: andere) aanpak bij het nemen van een gezamenlijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid. Sommigen richten zich voornamelijk op hun individuele taak, terwijl anderen alles samen willen doen, een strategisch plan willen opstellen of regelmatig het groepsproces willen evalueren. Concrete gedragsindicatoren
Elk van deze onderliggende vaardigheden is te vertalen naar concrete gedragsindicatoren. Het is belangrijk om louter te werken met concepten die te meten zijn door concreet gedrag waar te nemen. Alleen als je het gedrag waarneemt, of het directe resultaat van dat gedrag, kun je het niveau van die vaardigheid afleiden.

Onderstaand schema geeft een vertaling van de sociale vaardigheden naar meetbare gedragsindicatoren.In het onderzoek van Griffin en Care kregen studenten een complexe taak om gezamenlijk op te lossen. Eén daarvan was een soort computerspel waarbij drie deelnemers gezamenlijk een pakhuis moesten beschermen tegen inbrekers door lampen en camera's te bewegen. Echter, slechts één deelnemer had zicht op het pakhuis, één kon daadwerkelijk de lampen bewegen en één kon daadwerkelijk de camera's bewegen. Geen van de deelnemers had dus alle volledige informatie. Bovendien zaten de drie deelnemers in afzonderlijke ruimtes en moesten samenwerken door met elkaar chatten. Hieronder staat een korte weergave van hun chatlog.

Bij zo'n chatlog is het niet altijd eenvoudig om elke geïsoleerde input te coderen, maar binnen de context van het hele gesprek en de taak die uitgevoerd moeten worden, is het mogelijk om de afzonderlijke subvaardigheden te herkennen.Toelichting op het chatlog
Op de eerste regel vraag student B hoe dit in zijn werk gaat. Hij probeert dus te achterhalen wat precies het probleem is. Dat hoort bij taakregulatie.
Daarop antwoordt student A dat hij de camera's moet bewegen, waarmee hij aangeeft dat hij aanwezig is en wat zijn taak is. Dat hoort bij deelnemen.
De reactie van B is dat hij begrijpt dat A de camera's beweegt, oftewel hij begrijpt dat iemand anders iets kan wat hij zelf niet kan. Dat hoort bij perspectief nemen.

Op deze manier is het mogelijk om het gehele samenwerkingsproces te coderen en zicht te krijgen op de manier waarop deze deelnemers gezamenlijk problemen oplossen. Vervolgens is het mogelijk om het niveau van CPS van deze deelnemers te bepalen. Dit is pas het beginpunt van het doorgronden van deze complexe 21st century skill.


Conclusie
Eindelijk begint het verhaal van Griffin en Care concreet te worden. Na het alle theoretische kaders en begrippen, tonen ze nu aan hoe een 21st century skill als meetbaar gedrag kan worden waargenomen. Het doet me erg denken aan mijn studie Onderwijskunde van enige tijd geleden.

Bovenstaand verhaal resulteert nog niet in concrete adviezen en/of richtlijnen voor het onderwijzen en toetsen van 21st century skills, dus ik neem aan dat dit later in de MOOC nog verder uitgewerkt zal worden...

De eerst volgende video gaat op dezelfde manier als hierboven in op cognitieve vaardigheden als onderdeel van collaborative problem solving.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten